Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid Gebruiker van deze algemene voorwaarden is MIRMA. gevestigd te Berkel en Rodenrijs. MIRMA ┬ázal hierna worden aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die opdrachtnemer of verkoper doet, op alle overeenkomsten die opdrachtnemer of verkoper sluit en … Meer lezen over Algemene voorwaarden